KUBOTA BOUTIQUE
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี ร่วมประกวดออกแบบเซตเครื่องแต่งกาย
ชิงรางวัล มูลค่ารวมกว่า 104,000 บาท
ภายใต้คอนเซ๊ปต์
เปิดรับผลงาน 1 กรกฏาคม 2567 - 29 กันยายน 2567
อ่านรายละเอียดเงื่อนไขการประกวด